Naše kurzy

 • Stavíme vždy tak, aby zcela odpovídali všem legislativním požadavkům na zaměstnavatele
  i zaměstnance a to není u všech nabídek na internetu samozřejmostí.
 • Vždy dozoruje a neustále aktualizuje tým odborníků BOZP, tak aby zachytily všechny změny
  legislativy, ke kterým dochází každý měsíc!
 • Jsou koncipovány tak, aby zaměstnance nezatěžovaly nepotřebnými texty a zároveň jsme
  vždy připraveni je výrazně rozšířit na míru dle požadavků klienta (např. specifika pracoviště
  klienta; jeho priority v BOZP atd.).
 • Jsou pojištěné – 30 mil. Kč na škodu a 1 mil. Kč na případné pokuty státního dozoru.
 • Jsou určeny pro vedoucí zaměstnance i zaměstnance, a to nejenom v českém, ale u většiny
  kurzů také anglickém jazyce.
 • Jsou vždy zakončeny písemným certifikátem, který potvrzuje absolvování školení.

Nabídka kurzů


Bezpečnost práce (BOZP)

Školení shrnuje základní problematiku způsobem, který odpovídá požadavkům platných právních předpisů – zaměřuje se na pracovní rizika, pracovní úrazy, povinnosti, ale i další klíčové věci, které by měl každý zaměstnanec znát.

ZaměstnanciVedoucí zaměstnanciPovinná školení

Požární ochrana

Školení požární ochrany poskytuje přehled o povinnostech a zákonných požadavcích, které se týkají nejenom případných požárů, ale i všech dalších oblastí, které jsou pro tuto oblast nejdůležitější.

ZaměstnanciVedoucí zaměstnanciPovinná školení

První pomoc

Školení první pomoci umožňuje získat základní znalosti vyplývající z právních předpisů, které jsou nezbytné v případě nutnosti poskytnout na pracovišti v krizové situaci první pomoc.

ZaměstnanciVedoucí zaměstnanciPovinná školení

Řidiči referenti

Školení firemních řidičů (dříve řidičů referentů) pomáhá naplnit legislativní požadavky zaměstnavatele i zaměstnanců, kteří užívají ke své práci firemní vozidla.

ZaměstnanciVedoucí zaměstnanciPovinná školení

Manipulační vozík

Školení zajišťuje základní legislativní povinnost a spolu s praktickým zácvikem Vaším pověřeným zaměstnancem tvoří efektivní a jednoduché řešení.

ZaměstnanciVedoucí zaměstnanciPovinná školení

Práce ve výškách

Školení je zaměřeno především na problematiku práce ve výšce nad 1,5 metru, která se v praxi týká zejména zaměstnanců, kteří takto pracují výjimečně a využívají např. schůdky a podobná zařízení.

ZaměstnanciVedoucí zaměstnanciPovinná školení

Nakládání s chemickými látkami

Školení poskytuje základní informace o problematické chemických látek z pohledu právních předpisů, o tam, jak s nimi bezpečně pracovat a jakých rizik se především vyvarovat.

ZaměstnanciVedoucí zaměstnanciPovinná školení

Speciální školení

V rámci speciálních školení je možno využívat specifických školení, které se týkají i jiných oblastí než jsou BOZP a PO, jde např. o školení problematicky praní špinavých peněz, GPDR, speciální ekologická školení apod.

ZaměstnanciVedoucí zaměstnanciPovinná školení

Základní pravidla manipulace s břemeny v kancelářských prostorech

Základní vybraná pravidla manipulace s eletrospotřebiči v kancelářských prostorech

Základní vybraná pravidla zdravého sezení při práci s počítačem

Máte zájem o kurz

Zašlete nám nezávaznou poptávku

Nezávazná poptávka

Captcha hvezda

Naše služby

Základní pravidla manipulace s břemeny v kancelářských prostorech

Základní vybraná pravidla manipulace s eletrospotřebiči v kancelářských prostorech

Základní vybraná pravidla zdravého sezení při práci s počítačem

Stabilizovaná poloha

Kolaps

Záchvat